Vekalet - Ahmet GÜÇ

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Vekalet


BANKA BİLGİLERİ

İŞ BANKASI :
Şube kodu: 6702
Hesap no :0064542
İban No: TR44 0006 4000 0016 7020 0645 42


VEKALET BİLGİLERİ

VEKİL OLAN : Şanlıurfa Barosu 426 baro sicil nolu Avukat Ahmet GÜÇ
Şairnabi Mah. Cumhuriyet Cad. 6/1 Haliliye--ŞANLIURFA
TOPÇUMEYDANI Vergi Dairesi 4120099689

DAVA İÇİN VEKALETNAMEDEKİ MATBU YETKİLERE EK OLARAK;
 Ahzu Kabza,
 Sulh ve İbraya,
 Davadan ve temyizden feragate,
 Feragati davayı kabul veya redde,
 Teminat yatırmaya,
 Geri almaya,
 Mal beyanında bulunmaya
Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

Gerekenler :
Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.
Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön