Trafik kazaları - Ahmet GÜÇ

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Trafik kazaları
Trafik kazalarının en başlıca sorumlusu, bilindiği üzere sürücü hatalarıdır. Sürücü hatası nedeniyle meydana gelen kazaları aşağıdaki şekilde sınıflandırır isek;

1) Tek taraflı kazada, vefat eden sürücü kusurlu ise, "sağlığında destekte bulunduğu kişiler", araç zorunlu trafik sigortacısına, sigorta teminat limitleri dahilinde, destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, vefat edenin mirasçıları değil, daha geniş olarak değerlendirilecek olan destekte bulunduğu kişiler esas alınmıştır.  

2) Tek taraflı kazada, yol kusuru ya da üçüncü kişilerin haksız eylemleri rol aldı ise, haksız eylemi gerçekleştirenler aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir.

3) Çift taraflı kazalarda ise, vefat ve yaralanma olarak ayrı değerlendirme yapmamız gerekmektedir:
a)Kusursuz olan ya da tamamen kusurlu olmayan kişinin vefatı söz konusu ise, kazaya neden olan kusurlu aracın sürücüsüne, ruhsat sahibine ( eğer uzun süreli kiralama var ise kiralayana) ve zorunlu trafik sigortacısı ile birlikte varsa ve tazminat miktarı limitleri aşıyor ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısına müştereken ve müteselsilen sorumlu tutmak üzere destekten yoksun kalma maddi tazminat davası açabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, sigortaların sorumlulukları, teminat limitleri ile sınırlıdır. Eğer kusurlu aracın zorunlu trafik sigortası yok ise, aynı limitler üzerinden güvence hesabı sorumludur.
b) Eğer yaralanma söz konusu ise, yaralanan kişi, aynı muhataplara, geçici ve daimi iş göremezlik maddi tazminat davası açabilir. Eğer yaralanma, ağır derecede ise, şartları taşıyor ise yardımcı kişi tazminatı, tıbbi cihaz yenileme ve bakım giderleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri vs taleplerde de bulunulabilir.

Olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi halinde, farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin, trafik iş kazası sonrasında vefatlarda farazi kıdem tazminatı ek olarak talep edilebilmektedir. Normal trafik kazalarında, bağlanan aylıklar tazminattan düşülemez iken, iş kazası sonucu bağlanan aylıkların rücu edilebilir ilk peşin sermaye değerleri düşülebilmektedir.


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön